1.  ADATKEZELŐ ÉS JELEN WEBHELY AZONOSÍTÁSA

Szidibox Karton Kft.

 Cégjegyzékszám: 09-09-028474 - Debreceni Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25840968-2-09

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi utca 100. Postacím: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi utca 100. Webhely: www.kartonshop.hu

E-mail: szidibox@gmail.com

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

2.  ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK, JELEN TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

3.  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

4.  ÜZENET FOGADÁSÁHOZ ÉS MEGVÁLASZOLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatok köre:

A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor   a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

5.  HÍRLEVÉL KÜLDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

6.  REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A regisztrációs fiók bármikor törölhető, illetve annak létrehozása nem feltétele a webhelyről történő megrendelésnek vagy a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételnek.

Az adatok köre:

7.  MEGRENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatok köre:

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az igényérvényesítés lehetséges idejéig (a szerződés megkötésétől - a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől -  számított  5  évig), valamint a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím) a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig (a számla kiállításától számított 8 évig) kezeli.

8. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé  tevő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó  hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:

A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:

Ezen belül:

Az alábbi célokhoz szükséges adatok közveltenül nem kapcsolhatók személyhez (csak a böngészéshez használt eszközhöz):

Adatkezelő.

Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google Ireland Ltd.) eszközeit használja.

Adatkezelő a webhelyen a Google Térkép (Google Maps) szolgáltatását használja szolgáltatásai elérhetőségének szemléltetése céljából. A Google Maps szintén sütiket alkalmaz. Ezeket a sütiket szintén a Google Ireland Ltd. használja arra, hogy megjegyezze     a Google Térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok megismerését jelenti.

A fenti adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) is hozzáfér, a Google Analytics és a Google Maps eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl        a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Ireland Ltd. az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

A felhasználókra a Google Térkép/Google Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei (ideértve a Google Adatvédelmi irányelveit is) vonatkoznak.

Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének a közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Ireland Ltd. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is hozzáfér.

A Facebook Ireland Ltd. ezen szolgáltatásai révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. A Facebook Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Ireland Ltd. az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez kapcsolható módon kerülnek rögzítésre:

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben írtakat).

A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben írtakat).

A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook- megosztás gomb, facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Ireland Ltd. által is hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

9.  FÓRUM HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen hozzászólást, bejegyzést közzétevő Felhasználók.

Felhasználó saját döntése alapján  teszi  közzé  hozzászólásait,  bejegyzéseit  a  webhelyen, és azok tartalmát is önállóan határozza meg. Adatkezelő a hozzászólás, bejegyzés tartalmát jóváhagyja a közzététel előtt.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzászólás elküldése előtt az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével és a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általa hozzászólásában, bejegyzésében közölt adatok kezeléséhez és közzétételéhez.

Az érintett adatok köre: Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő felhasználó neve vagy nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez megadott álneve) is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem vonható felelősségre.

Amennyiben Felhasználó hozzászólásaiban esetlegesen más személy  adatait  teszi  közzé, az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő webhelyén történő közzététele és ily módon Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

Az adatkezelés célja: Felhasználók számára a termékértékelés és a termékekre vonatkozó információcsere és véleményezés lehetővé tétele.

Az adatkezelés időtartama: A webhelyen a fenti formában történő adatkezelés időtartalma az ott hozzászóló, bejegyzést közzétevő Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának, bejegyzésének Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása, bejegyzése törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületén megjelenve.

10.   ADATKEZELÉS AZ ÉRINTETT TOVÁBBI KÜLÖN HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL, ILLETVE A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁT KÖVETŐEN

11.   AZ ADATKEZELÉS TOVÁBBI - FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSÁTÓL FÜGGETLEN - LEHETSÉGES JOGALAPJAI

A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen tájékoztató 10.3. - 10.5. pontjaiban írtak szerint.

Adatkezelő szolgáltatása az Ekertv. értelmében információs társadalommal összefüggő - elektronikus kereskedelmi - szolgáltatásnak minősül.

Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok  kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentum és jelen tájékoztató 8. számú fejezete határozza meg.)

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett   és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

12.   ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

13.   ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

14.   ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Rövidített név: K&H Bank Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-041043

Adószám: 10195664-4-44

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Postacím: 1851 Budapest

Telefon: +36 1/20/30/70 335 3355 E-mail: biztosito@kh.hu

Webhely: https://www.kh.hu/

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi  kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja.

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen     a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére, így az Adatkezelő a Címzett jogos érdekének érvényesítése céljából indokoltnak, szükségesnek, és arányosnak ítéli meg az online fizetéssel kapcsolatban megvalósuló adattovábbítást. Adatkezelő az itt kifejtett jogos érdekkel kapcsolatban végzett érdekmérlegelési tesztet külön ledokumentálta.

15.   ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

 Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

SYBELL INFORMATIKA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Cégjegyzékszám: 01-09-293034

Adószám: 25859502-2-42

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.

Telephely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.

Postacím: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.

Telefon: +36 1 707 6726 E-mail: info@sybell.hu

Webhely: http://www.sybell.hu/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

RS3 INFORMATIKA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Rövidített név: RS3 Informatika Kft Cégjegyzékszám: 09-09-027015

Adószám: 25299441-2-09

Székhely: 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.

Telephely: 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.

Postacím: 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44.

Telefon: +36 30 935 4586

E-mail:   info@rs3.hu Webhely: www.rs3.hu

gazdasági társaságot, mint a webhely fejlesztőjét és technikai karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

WANADIS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (MAILEON)

Rövidített név: Wanadis Kft Cégjegyzékszám: 01-09-885144

Adószám: 14020362-2-43

Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Telephely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Postacím: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.

Telefon: +36 1 246 0757

E-mail: kalman.tamas@maileon.hu Webhely: https://maileon.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

WEBSHOP MARKETING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (OPTIMONK)

Rövidített név: Webshop Marketing Kft Cégjegyzékszám: 09-09-024017

Adószám: 24201243-2-09

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telephely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Postacím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefon: +36 1 234 5012

E-mail: webshopmarketingdebrecen@gmail.com Webhely: https://www.webshop-seo.hu/

gazdasági társaságot, mint online marketing szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

MAGYAR POSTA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Rövidített név: Magyar Posta Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacím: 1540 Budapest

Telefon: +36 1 767 8282

Fax: +36 46 320 136

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu Webhely: https://posta.hu/

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

16.   FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították.   Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

17.   FELHASZNÁLÓ KÉRELMEINEK TELJESÍTÉSE

Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben a szidibox@gmail.com e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

18.   ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG

19.   JOGÉRVÉNYESÍTÉS

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2023.01.23.                                                                               Szidibox Karton Kft.